Trung Tâm Đào Tạo CNTT My Skills tuyển 10 CTV Marketing Online
My Skills trao học bổng cho sinh viên Tốt nghiệp Cử nhân khoa CNTT 2013 của trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội.
Kết quả khóa học miễn phí: Dựng Template Website sử dụng HTML và CSS
Kết quả khóa học: Khám phá ASP.NET MVC FRAMEWORK 4.0 (KHÓA SỐ 01)
Ý kiến học viên về những khóa học tại Trung tâm đào tạo CNTT Myskills
Hình ảnh khóa học Microsoft Excel 2013 ngày 10/08/2013
Khai giảng lớp học Microsoft PowerPoint 2013 tại ESVN