Khai giảng khóa học C# dành cho các bạn sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
Khai giảng khóa học Excel 2013 cơ bản
Khai giảng khóa học PowerPoint nâng cao
Khóa học: Lập trình Website cho tương lai với HTML 5, CSS3 và JQUERY
Hội thảo: Khám phá công nghệ ASP.NET MVC 4 và ứng dụng trong doanh nghiệp
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: KHỞI NGHIỆP LẬP TRÌNH VỚI C#.NET 4.0
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MICROSOFT OFFICE 2013 CƠ BẢN
Khai giảng khóa học: Microsoft Excel 2013 Cơ bản
Khóa học miễn phí: Kỹ năng xây dựng và thuyết trình bằng Powerpoint 2013
KHOÁ HỌC MIỄN PHÍ : Hàm và cách sử dụng hàm trong Excel.