Khóa học: Phát triển ứng dụng Web ASP.NET MVC 4

Về khóa học:


Trong khóa học này, các học viên sẽ được học phát triển các ứng dụng ASP.NET MVC nâng cao sử dụng  các công cụ và kỹ thuật .NET Framework 4.5. Trọng tâm của khóa học tập trung vào nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng web. Các học viên cũng sẽ được giới thiệu  về ASP.NET MVC  so với các hình thức web khác để biết được những ưu và nhược điểm của từng công nghệ. Ngoài ra, khóa học này cũng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức quan trọng để chuẩn bị kỳ thi có mã 70-486.

 

Đối tượng tham dự:

 

Khóa học này dành cho các nhà phát triển web chuyên nghiệp sử dụng Microsoft Visual Studio ở quy mô nhỏ đến môi trường phát triển lớn. Các học viên quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng web tiên tiến và muốn quản lý các HTML rendered một cách toàn diện. Bên cạnh đó học viên cũng có thể là những người muốn xây dựng các trang web có khả năng tách các tầng giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, và logic ứng dụng.

 

Yêu cầu đối với học viên:


• It nhất hai đến ba năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng dựa trên web bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio và Microsoft ASP.NET, thành thạo trong việc sử dụng NET Framework., Và quen với ngôn ngữ C #.


Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:

 

• Mô tả ngăn kỹ thuật Microsoft Web và lựa chọn kỹ thuật phù hợp để sử dụng phát triển các ứng dụng
• Mô tả được kiến trúc và thực hiện một ứng dụng web phù hợp với các yêu cầu về chức năng, giao diện và mô hình nghiệp vụ logic.
• Tạo MVC Model và viết mã thực hiện nghiệp vụ logic trong các phương thức Model, thuộc tính và sự kiện.
• Thêm các Controller vào ứng dụng  MVC để quản lý tương tác người dùng, các mô hình cập nhật và lựa chọn các View trả về.
• Các View trong ứng dụng MVC hiển thị, sửa và tương tác với các Model và Controller.
• Chạy các công cụ kiểm thử và gỡ lỗi trong một ứng dụng web sử dụng Visual Studio 2012 cũng như cấu hình một ứng dụng cũng như khắc phục các sự cố.
• Phát triển một ứng dụng web ASP.NET sử dụng kỹ thuật routing để biểu diễn các URL một cách thân thiện và điều hướng phân cấp cho người sử dụng.
• Thực hiện một cách nhất quán và cảm nhận, bao gồ, thương hiệu của công ty, trên toàn bộ ứng dụng MVC.
• Sử dụng cập nhật trang từng phần và bộ nhớ đệm để giảm băng thông mạng được sử dụng bởi một ứng dụng và tăng tốc độ phản hồi với yêu cầu người sử dụng
• Viết mã JavaScript chạy ở phía client và các thư viện tiện ích jQuery để tối ưu hóa khả năng đáp ứng ứng dụng web MVC.
• Thực hiện toàn bộ hệ thống thành viên trong một ứng dụng  MVC 4.
• Xây dựng một ứng dụng MVC chống lại các cuộc tấn công độc hại và duy trì thông tin và sở thích người dùng.
• Mô tả cách viết  một dịch vụ web Windows Azure và gọi nó từ ứng dụng MVC.
• Mô tả nhữn gì một Web API và tại sao người phát triển có thể thêm một Web API vào một ứng dụng.
• Sửa  đổi cách trình duyệt yêu cầu được quản lý bởi ứng dụng  MVC.
• Mô tả cách đóng gói và triển khai một ứng dụng web  ASP.NET MVC 4 lên một máy chủ web .

 

Nội dung khóa học:


Bài 1: Tổng quan về thiết kế và kiến trúc ứng dụng Web 
Bài 2: Thiết kế ứng dụng Web
Bài 3: Phát triển MVC Models
Bài 4: Phát triển MVC Controllers
Bài 5: Phát triển MVC Views
Bài 6: Kiểm thử và gỡ lỗi ứng dụng
Bài 7: Cấu hình ứng dụng MVC nâng cao
Bài 8: Xác thực, bảo mật, phân quyền ứng dụng MVC
Bài 9: Phát triển WebApi trong ứng dụng MVC 
Bài 10: Phát triển các Script phía Client và các dịch vụ 
Bài 11: Sử dụng Windows Azure Web Services trong ứng dụng ASP.Net MVC 
Bài 12: Triển khai ứng dụng.
Bài 13: Đồ án cuối khóa

 

Thời lượng và phí tham dự:


Thời lượng: 15 buổi(3h/buổi)
+ Phí tham dự: 3.000.000đ
+ Hỗ trợ
30% học phí  đến 15/11/2013 chỉ còn 2.100.000đ
+ Đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên giảm 40% còn 1.800.000 VNĐ