CHUYÊN VIÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mục tiêu

- Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, xây dựng, triển khai và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu cũng như định hướng phát triển các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu trong môi trường Microsoft SQL Server 2012. 
- Trang bị kiến thức các học viên kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi nhận các chứng chỉ Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) của Microsoft có giá trị toàn cầu.

 

Đối tượng

- Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên, sinh viên, người đi làm muốn nâng cao trình độ chuyên môn về cơ sở dữ liệu.

 

Tài liệu và phương pháp học

- Tài liệu và Thực hành: Theo nội dung chuẩn của Microsoft (tài liệu điện tử).

- Phương pháp: Học lý thuyết kết hợp thực hành Lab theo chuẩn Microsoft.

 

Yêu cầu đối với học viên

- Có kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu.

- Học viên có trình độ khác nhau có thể tham gia các khóa học phù hợp trong chuỗi chương trình đào tạo.

 

Giảng viên

- Đội ngũ giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm thực tế, có chứng chỉ của Microsoft.
 

 

Nội dung chương trình học

- Chương trình được xây dựng một cách khoa học giúp học viên có thể lên kế hoạch và định hướng theo quy trình dưới đây, hoặc bấm vào từng môn học để biết nội dung chi tiết.

 

 • Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học này sẽ giúp cho học viên biết cách thế nào để trao quyền cho nhân viên thông tin thông qua chính dịch vụ phân tích và báo cáo. Học viên cũng được học cách thực hiện các giải pháp phân tích đa chiều, tạo ra PowerPivot và các mô hình dữ liệu dạng bảng, cung cấp mô hình hóa dữ liệu đa dạng với Powerview và dịch vụ báo cáo, và khám phá những kiến thức kinh doanh bằng cách sử dụng khai thác dữ liệu. Khóa học này cũng sẽ giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi 70-466.

 • Khóa học: Thực hiện Data Warehouse với Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học: Thực hiện Data Warehouse với Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học này giới thiệu cho các học viên cách để thực hiện một nền tảng BI hỗ trợ phân tích thông tin. Học viên sẽ được học cách tạo một kho dữ liệu với SQL Server 2012, thực hiện ETL với dịch vụ tích hợp SQL Server, và kiểm tra tính hợp lệ và làm tối ưu dữ liệu với SQL Server Data Quality Services và SQL Server Master Data Services. Khóa học này sẽ giúp học viên người chuẩn bị cho kỳ thi 70-463.

 • Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học này các học viên sẽ được giới thiệu SQL Server 2012 và mô tả thiết kế bảng logic, lập chỉ mục và các kế hoạch truy vấn. Khóa học tập trung vào việc tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu bao gồm các View, Thủ tục chứa sẵn, cùng với các tham số và hàm. Các vấn đề chung khác về mã thủ tục, chẳng hạn như giao dịch, xử lý đồng thời, xử lý lỗi, và SQL CLR cũng được giới thiệu trong khóa học này. Ngoài ra khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho môn thi thi 70-464

 • Khóa học: Quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft® SQL Server® 2012

  Khóa học: Quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft® SQL Server® 2012

  Khóa học này cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới việc duy trì cơ sở dữ liệu. Nội dung cũng giúp cho học viên kiến thức chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế với mã 70-462.

 • Khóa học: Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học: Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

  Khóa học này cung cấp cho học viên kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường Microsoft SQL Server 2012. Thóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản cho các khóa học SQL Server liên quan như, Quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và thông tin kinh doanh. Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho môn thi 70-461 nếu bạn muốn nhận chứng chỉ quốc tế.