CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG

Mục tiêu:

 

- Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng, lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, triển khai và quản trị một hệ thống Windows Server 2012 cho một tổ chức, doanh nghiệp.
- Trang bị kiến thức các học viên kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi nhận các chứng chỉ MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) của Micrososft, có giá trị toàn cầu.

 

Đối tượng:

 

- Cán bộ, nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật và nâng cao trình độ về lập kế hoạch, xây dựng và triển khai một hệ thống Winodws Server 2012

- Học sinh, sinh viên, người đi muốn cập nhật và  nâng cao kiến thức về  hệ thống Windows Server 2012.
 
 

Tài liệu và Phương pháp học tập:


 
+ Tài liệu: tài liệu theo nội dung chuẩn của Microsoft (tài liệu điện tử).
+ Phương pháp học tập: Lý thuyết kết hợp thực hành.

+ Bài tập thực hành theo kịch bản chuẩn của Microsoft
+ Học viên được chia sẻ các kỹ năng thi nhận chứng chỉ MCSA có giá trị toàn cầu.
 

 

Yêu cầu đối với học viên:


 
+ Học viên có kiến thức cơ bản về mạng, hệ điều hành máy chủ.
+ Học viên có thể chỉ tham gia một trong chuỗi chương trình quản trị hệ thống nếu đủ điều kiện về kiến thức trước môn học muốn tham dự.  
 

 

Giảng viên:
 

Đội ngũ giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm thực tế, có chứng chỉ của Microsoft.
 
 

Chương trình học:


 
Chương trình được xây dựng một cách khoa học giúp học viên có thể lên kế hoạch và định hướng theo quy trình dưới đây, hoặc bấm vào từng môn học để biết nội dung chi tiết.

 
 

Văn bằng chứng chỉ: 

 

- Sau khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do trung tâm đào tạo MY SKILLS cấp có giá trị toàn quốc

- Sau khóa học, các học viên có đủ kiến thức tham dự dự các kỳ thi nhận chứng chỉ quốc tế theo quy định của hãng.


 
 

Phí tham dự:


+ Học phí sẽ được tính cho từng môn học viên muốn tham dự. Trong trường hợp học viên tham dự toàn bộ chuỗi khóa học, trung tâm sẽ có chương trình khuyến mại. Để biết thêm thông tin, bạn hãy xem chi tiết từng mô học.

 • Khóa học: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học này được xây dựng dựa trên phiên bản mới nhất của Windows Server 2012. Khóa học cung cấp cho học viên cách cấu hình dịch vụ nâng cao sử dụng Windows Server 2012. Khóa học này là khóa học thứ ba, trong một chuỗi ba khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một cơ sở hạ tầng cốt lõi Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay

 • Khóa học: Quản trị Windows Server 2012

  Khóa học: Quản trị Windows Server 2012

  Khóa học này là một phần trong một chuỗi các ba các khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện có. Các khóa học chung bao gồm việc thực hiện, quản lý, duy trì và dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows Server 2012.

 • Khóa học: Cài đặt và cấu hình Windows Server® 2012

  Khóa học: Cài đặt và cấu hình Windows Server® 2012

  Khóa học được thiết kế cho các chuyên viên về IT có kiến thức và kinh nghiệm về hệ điều hành và muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện các dịch vụ hạ tầng trong môi trường Windows Server 2012.