CHUYÊN VIÊN MICROSOFT OFFICE

CHUYÊN VIÊN MICROSOFT OFFICE


Mục Tiêu
 

- Nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng trong công việc.
- Trang bị kiến thức cho các học viên muốn nhận chứng chỉ MOS(Microsoft Office Specialist) có giá trị toàn cầu được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao.

 
Đối tượng
 

- Học sinh, sinh viên, người đi muốn nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng phục vụ cho công việc và học tập.
Phương pháp học tập:
+ Lý thuyết kết hợp thực hành trên máy với các tình huống gần với công việc thực tiễn theo cách trực quan nhất.
+ Giảng viên và học viên cung trao đổi và giải quyết các bài toán dựa trên lý thuyết và công cụ của phần mềm Office mới nhất.
+ Học viên có thể chủ động đặt ra các yêu cầu thực tiễn và cùng giảng viên thực hiện công việc.
+ Học viên được chia sẻ các kỹ năng thi nhận chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu.

 

 
Giảng viên
 

Đội ngũ giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm thực tế, có chứng chỉ MCT (Microsoft Certified Trainer) trực tiếp giảng dạy.
 

Nội dung chương trình, thời lượng và học phí
 

Chương trình được xây dựng theo hai cấp độ: 

Nội dung cơ bảnNội dung nâng cao
Khóa học được xây dựng nhằm giúp bạn đầy đủ những kỹ năng sử dụng tin học văn phòng ở mức cơ bản với những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc và thi nhận chứng chỉ MOS.Khóa học được xây dựng nhằm trang bị cho học viên những kỹ nâng cao về tin học văn phòng ở cấp độ nâng cao phục vụ cho công việc và thi nhận chứng chỉ MOS.
Thời lượng: 24 giờThời lượng: 24 giờ
Phí tham dự: 600.000 Phí tham dự: 800.000
 
Văn bằng chứng chỉ
 

Sau khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học chuyên viên Microsoft Office.

 

Các chương trình trong khóa học
  • Khóa học: Microsoft Office 2013 - Nâng cao

    Khóa học: Microsoft Office 2013 - Nâng cao

    Khóa học cung cấp kiến thức nâng cao trong việc với ứng dụng bảng tính Microsoft Excel 2013, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng làm việc với các hàm tính toán nâng cao, cách quản lý và phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, cách thức chia sẻ và cộng tác và bảo mật trên bảng tính.

  • Khóa học: Microsoft Office 2013 - Cơ Bản

    Khóa học: Microsoft Office 2013 - Cơ Bản

    Khóa học này cung cấp cho các học viên những công cụ và kỹ năng cần thiết ở cấp độ cơ bản để làm việc với các ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp. Trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả xử lý công việc.