CHUYÊN VIÊN SHAREPOINT

Mục tiêu

- Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, triển khai và quản trị một hệ thống sharepoint cũng như định hướng phát triển các giải pháp ứng dụng trong môi trường Microsoft SharePoint Server. 


- Trang bị kiến thức các học viên kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi nhận các chứng chỉ MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): SharePoint và MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert ): SharePoint của Microsoft có giá trị toàn cầu.

 

Đối tượng

- Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu lập kế hoạch, triển khai các giải pháp trên nền tảng SharePoint, các cán bộ, nhân viên, sinh viên, người đi làm muốn nâng cao trình độ về SharePoint.

Tài liệu và phương pháp học

 

- Tài liệu và Thực hành: Theo nội dung chuẩn của Microsoft (tài liệu điện tử).

- Phương pháp: Học lý thuyết kết hợp thực hành Lab theo chuẩn Microsoft.

 

Yêu cầu đối với học viên

- Có kiến thức về hệ thống.

- Học viên có trình độ khác nhau có thể tham gia các khóa học phù hợp trong chuỗi chương trình đào tạo SharePoint.

 

Giảng viên

- Đội ngũ giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm thực tế, có chứng chỉ của Microsoft.
 

 

Nội dung chương trình học

- Chương trình được xây dựng một cách khoa học giúp học viên có thể lên kế hoạch và định hướng theo quy trình dưới đây, hoặc bấm vào từng môn học để biết nội dung chi tiết.

 • Khóa học: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

  Khóa học: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

  Khóa học này giới thiệu cho các chuyên gia về công nghệ thông tin về thiết kế và triển khai Microsoft SharePoint 2010.

 • Khóa học: Phát triển ứng dụng Microsoft® SharePoint® 2010

  Khóa học: Phát triển ứng dụng Microsoft® SharePoint® 2010

  Khóa học này cung cấp cho các nhà phát triển .NET thông tin và kỹ năng thực hành và cho phép họ xây dựng các giải pháp trên nền tảng Microsoft SharePoint 2010.

 • Khóa học: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

  Khóa học: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

  Khóa học này cung cấp cho học viên cách lập kế hoạch và thực hiện cài đặt, cấu hình quản trị Microsoft SharePoint và cách để quản lý và giám sát các trang web và người sử dụng sử dụng Microsoft SharePoint 2010. Khóa học cũng bao gồm các tính năng và chức năng mới được giới thiệu trong SharePoint 2010 SP1 cũng như SharePoint Online của Office 365.

 • Khóa học: SharePoint 2010 dành cho người dùng cuối.

  Khóa học: SharePoint 2010 dành cho người dùng cuối.

  Khóa học đào tạo SharePoint 3 ngày giúp người dùng cuối nắm được các tính năng của SharePoint 2010 bao gồm tất cả danh sách và các trang web (site). Học viên cũng tìm hiểu cách sử dụng Ribbon mới một cachs hiện quả để quản lý các bản ghi danh sách và khám vá các công cụ và tính năng tích hợp Office mới.